VI BYGGER HJÄRNSTUDIO


Sökes: Modiga företag som vill upplysas och lysa upp.

HJÄRNSTUDION är ett inspirerande och engagerande program och arbetsverktyg som är byggt på den senaste hjärnforskningen. I samarbete med kända forskare och arkitekter har vi kunnat utveckla en arbetsplats/miljö som helt och hållet stöder hjärnans förmågor och hjälper till att boosta kreativitet och prajma (ställa in, förbereda) hjärnan för framgång och prestation. Allt för att öka motståndskraft mot stress och ohälsa.


HUR FUNGERAR HJÄRNSTUDION?

Att bli medveten och förstå hur hjärnan lär sig, anpassar sig till nya situationer och fungerar vid stress har visat sig vara en framgångsfaktor om man vill öka sina resultat i såväl studier som arbetsliv. För att medarbetare och personal skall lära sig att arbeta med hjärnan istället för mot den så hjälper Hjärnstudion till att utbilda och anpassa arbets- platsen efter den senaste forskningen inom neuro- vetenskap och psykologi. Genom enkla övningar för arbetsgruppen och förbättringar inom belysning, klimat och möblering kan vi säkerställa och certifiera arbetsplatsen för en uplight miljö .

VILKA ÄR VÅRA KUNDER?

Företag och organisationer som vill värna om personalens hjärnhälsa och öka lönsamhet och produktivitet. Storleken på arbetsgrupper bör ligga på mellan 5-20 personer. För större grupper finns andra upplägg där föreläsning och webbkurser blir mer aktuellt.